Mijn beeldhouwwerken zijn kleine monumenten van menselijke ijdelheid. Bepaalde gedragingen geef ik een eerbetoon in steen voor de rol die ze spelen in het menselijk leven. Dat kan zijn het dagelijkse kopje koffie, een schot van een pistool of een aanbidding van onze elektronica.
My sculptures are small monuments for human vanity. I honour human behaviour with a sculpture in stone because of the role they play in our lives. This can be the daily coffee, a shot from a gun or the idolising of our electronics.
Kouros 2015
Instant
Dark Matter
iToth
Exploding teapot
Monument for Dutch dinner
Guinea Pig
Fossil
Shoot